Huset

Skipperhuset / museet

Et hus fra 1600-tallet

Huset, der nu er museum, er opført engang i slutningen af 1600-tallet. Bygningen er repræsentativ for Fanøs byggetradition med boligen mod øst – i læ for vestenvinden – og stald, lo og lade mod vest. To større ændringer præger huset i dag. I 1800-tallet blev en sydlænge bygget til huset, og i 1941, da huset blev museum, inddrog man et areal af den gamle stald/lade til udstillingsrum.

Husets facade mod nord
Stolpekonstruktion
Østgavlen
Gavlenes udvikling på Fanø

I den ældste del af huset er der bindingsværk eller rettere stolper. De ses tydeligt på bygningens facade. Stolperne bærer tagremmen, og imellem stolperne er der en halvstensmur.

Murværkets fuger, der oprindelig var udført i lermørtel, blev opstreget med et beskyttende lag af kalk; lermørtelen ville regne væk uden denne behandling. Opstregningen kunne også sløre uens fuger.

Gavlene er trekantede helgavle af brædder, som det er karakteristisk for de ældste fanøhuse.

Taget er tækket med strå og har en mønning af græstørv, lagt fra øst mod vest, så vestenvinden ikke kan komme ind under dem.

Husets grundplan

Det oprindelige hus var énlænget. Det er delt i midten af en tværgang, en såkaldt frangel, der går fra yderdøren på nordsiden af huset til en dør ud til haven på sydsiden. Øst for gangen ligger beboelsen, og vest for gangen er stald og lo.

Boligens rumfordeling er indrettet efter varmekilden, nemlig køkkenets ildsted og skorsten. Oprindeligt var det et åbent ildsted under skorstenen, senere blev det udstyret med komfur og dertil en bilæggerovn i dagligstuen.

* Det énlængede hus blev i midten af 1800-tallet udvidet med en længe mod syd, der blev brugt til lade og fåresti.
** I 1941, da huset blev museum, inddrog man en del af det gamle stald/lade-område vest for tværgangen til et udstillingsrum. Desværre gav man det karakter af en stue, hvilket forvirrer indtrykket af det oprindelige hus, der var delt mellem en boligdel øst for tværgangen og en landbrugsdel vest for tværgangen. De oprindelige to små vinduer i staldrummet udskiftede man med et stuevindue, og en af det nyetablerede rums vægge lod man også beklæde med fliser. Men her har altså aldrig været nogen stue; her har været stald og lade med simple trækonstruktioner.

Boligen | Stald og lade | Have og marker | Familien