Kvindens og børnenes dagligdag


Kvinden står for hjem og landbrug

Udstilling i det stuelignende udstillingsrum i stalden *

* Det stuelignende udstillingsrum i stalden.
I 1941, da huset blev museum, byggede man i en del af den gamle stald et stuelignende udstillingsrum.

Skibsfarten havde ændret sig i den sidste del af 1800-tallet, så manden i huset kunne være væk på alle tider af året og ikke længere være hjemme og tage del i de tunge, arbejdskrævende opgaver. Derfor var det kvinderne, der skulle få alt derhjemme til at fungere.

Kvinderne passede køer, gav dem hø eller fik dem på græs, mugede ud og malkede. Fårene skulle flyttes og klippes. Haven og markerne skulle passes. Det var kvinderne, som samlede gødning og spredte den på den magre sandjord; de gravede markerne igennem med spade, satte kartofler og såede korn. I vækstsæsonen skulle kartoflerne hyppes, luges og til sidst graves op. Og når kornet blev modent, skulle det høstes, ofte med segl, derpå tærskes med plejl og renses med sold. Kvinderne gravede orm til linefiskeriet, og når fiskene var fanget, skulle de saltes og tørres.
Hvor de større børn kunne hjælpe, blev de sat i gang.

Derhjemme var der så alt det huslige. Der skulle mad på bordet; slagtes, brygges øl, kærnes smør, bages og koges. Og der skulle laves tøj og tekstiler; kvinderne kartede og spandt, strikkede, vævede, syede og broderede. Desuden skulle der jo også gøres rent, og tøjet skulle vaskes og stryges. For slet ikke at tale om fødslerne og børnene, og ofte var der mange af dem. Det var kvinderne, der stod for omsorgen og opdragelsen.

Barndom på Fanø

Børnene skulle hjælpe til, hvor de kunne, men en barndom på Fanø gav også mange muligheder for leg og eventyr. Legene var typisk kønsbestemte; der var pigelege og drengelege. Den store natur var en herlig tumleplads. For drengene satte livet på havnen og søfolkenes fortællinger fantasien på gled; mange af dem blev da også sømænd. Pigernes lege foregik i højere grad omkring og i hjemmet.

Og så var der naturligvis skolen. Skolegangen begyndte med pogeskolen, der var en slags 0. klasse. Det var en undervisning, der foregik hjemme hos en underviser, som ikke havde nogen specifik uddannelse. Her lærte man det elementære i stavning, læsning og regning. Efter pogeskolen kom man – alt efter hvor man boede – henholdsvis i Borgerskolen i Nordby (der nu er rådhus på Fanø), Rindby Skole eller Sønderho Skole. Efter femte klasse flyttede de, som skulle have mellemskoleeksamen eller måske realeksamen, over på Mellem- og Realskolen (huset, der i dag kaldes Realen).

Billeder af skolebygninger:
Øverst Borgerskolen i Nordby, derefter Rindby (gamle) Skole, derefter Sønderho Skole og sidst Mellem- og Realskolen i Nordby.


Udstillinger: Sømandens samling  | Badevogn