Bestyrelsesmøder

Dagsorden og referat

Referat fra bestyrelsesmøde i den 17. aug. 2022

Dagsorden:

1.Meddelelser

Else Marie orienterede om, at økonomien til bogen om sømandskvinderne nu er på plads. Udgivelsen er rykket til foråret 2023, da en del af de kilder, der skal anvendes, ikke kan nå at blive fremskaffet.

2. Nye genstande. Vi skal have et temamøde vedr. genstandspolitik. (se bilag)

Der skal aftales et temamøde med SVM. Else Marie laver aftale om dato.

3. Møde med kommunen vedr. samarbejde. Mødet bliver enten d. 16. eller d. 19.

Else Marie og Vibeke deltog i et møde med Fanø Kommune om en ny 2 årig samarbejdsaftale. Denne beskriver, hvad Fanø Kommune ønsker af Fanø Museum, ligesom den skal sikre, at Fanø museum ved, hvad de får i tilskud 2 år frem. Fanø Museum kan stadig til arrangementer eller event søge tilskud fra de frie kulturmidler.

Inden aftalen underskrives sendes den ud til bestyrelsen.

4. Kina nyt

Fanø kunstmuseum har af nationalmuseet lånt en række meget værdifulde udstillingsgenstande. Der afholdes fernisering den 4.juni 2023.

Der kommer en række kinesiske drageflyvere til Fanø den 10.juni 2023 og selve dragefestivalen bliver den 15. -18. juni 2023.

På Fanø Museum vil vi udstille genstande, som sømændene havde med hjem fra Kina. En række borgere har givet tilsagn om, at ville udlåne genstande. I samarbejde med SVM laves der montre, hvor genstandene kan udstilles sikkert.

5. Medlemsorientering. Ideer til indhold

Det blev drøftet hvordan vi kan komme mere ud til vores støttemedlemmer. Derudover blev det drøftet at holde en museumskulturnat sammen med de øvrige museer. Såfremt de ikke vil være med, vil vi lave et arrangement, hvor vi åbner museet for de lokale med rundvisning og fortælling om museet.

6. Sidste del af sæsonen herunder kustodedækning og vore medlemskaber.

Kustodedækningen er planlagt. Derudover blev det drøftet, om museet stadig skal være medlem af alle foreningerne, som relaterer sig til turismen. Det blev også drøftet, om vi skulle gå i et tættere samarbejde med nogle af aktørerne på Fanø. Dette tages op på et senere møde.

7. Kalenderen. Aftale om tid til kursus for museumsbestyrelser

Der afholdes fælles bestyrelseskursus i efteråret for alle museer. SVM melder en dato ud.

8. Evt.

Nyt bestyrelsesmøde den 5. oktober hos Flemming. Vestervejen 59

Ref. Vibeke Kinch

Om os | Bestyrelse | Støttekreds | Politik for persondata Samarbejdspartnere