Fanø Museum – et skipperhjem på Fanø

Velkommen til Fanø Museum

Fanø Museum
er en oplevelse for enhver, der vil fornemme en vigtig del af den historie, der har skabt kulturen på Fanø. Her er det ikke søfarten i sig selv, der er i fokus, men livet i et hjem, hvor mand og sønner ofte var på langfart på verdenshavene. Fanø Museum, et fanøhus fra sidst i 1600-tallet, viser et typisk hjem, sådan som det blev indrettet af en almindelig, men beskeden skipperfamilie i årene 1885 til 1920.

Vi byder dig velkommen til en fin oplevelse

Entré til halv pris

Som et led i folketingets bestræbelser på at fremme museumsbesøg efter coronanedlukningen er voksenbilletterne nedsat til halv pris fra 28. juni til 9. august 2020. I den periode koster en voksenbillet kun 15 kr.

Efter coronanedlukningen har vi forberedt os, så vi kan tage imod vores besøgende i trygge rammer. Derfor kan der kun være 10 besøgende i museet ad gangen, og vi opfordrer alle til at vise hensyn til de andre besøgende og iagttage de efterhånden velkendte forholdsregler med afstand, håndhygiejne osv.

Besøg museet


Hvad sømanden bragte med hjem

I en tid, hvor afstandene i verden var store, kunne det være spændende at vise dem derhjemme eksotiske ting fra det fjerne. Herover ses kranier af en krokodille og en skildpadde.

En kaptajn fra Sønderho, Hans Jensen Thomsen (1859-1945), var inkarneret samler. “På sine mange rejser kloden rundt samlede kaptajn Thomsen en mængde sjældenheder med sig hjem fra de fjerne lande. Besøgte man ham i hans hjem, fremviste han med stolthed sin enestående samling, af hvilken hver ting havde sin særlige historie”, kunne man læse i en nekrolog over ham i Fanø Ugeblad den 10. februar 1945.

Det er netop Hans Jensen Thomsens samling, der udgør grundstammen i Fanø Museums udstilling af ting, som sømændene bragte med sig hjem.

Udstillinger


Et hus fra 1600-tallet med en 100 år gammel boligindretning

Det hus, der nu er museumsbygning, er fra slutningen af 1600-tallet. En længe er bygget til senere, og der er løbende sket små ændringer i det indre. Nye ejere, mode og nyt udstyr, som f.eks. komfuret, der erstattede det åbne ildsted, har sat deres præg på huset. Et levende hjem forandres, så når man kommer indenfor i huset, er det ikke en boligindretning fra omkring 1700, man ser, men en boligindretning fra årene 1885 til 1920, som den var hos familien Thomsen.

HusetBoligen


Bliv støttemedlem

Til museet er knyttet en støttekreds. Støttekredsen består af en gruppe mennesker, som med et årligt bidrag er med til at sikre museets økonomi og virke. Det årlige støttebidrag er 150 kr. Som støttemedlem har du gratis adgang til museet, og du må tage en gæst med uden betaling.

Støttekredsen udgøres i dag af knap 80 personer, og museet har et stort ønske om at udvide kredsen af interesserede støttemedlemmer.

 Støttekreds


Moster trådte til

Da Ane Kathrine, der boede i huset, som nu er museum, blev svagelig efter en barnefødsel, trådte hendes søster Anne Marie til. Anne Marie havde nok drømt om at komme ud i verden og selv stifte familie, men nu lagde hun alt andet til side for at hjælpe sin søster og hendes familie. Mie Most, som hun blev kaldt, flyttede ind og hjalp med arbejdet på de små jordlodder og med dyrene. Og det siger noget om mentaliteten, at da en anden slægtning var blevet alene med sine fem børn, tog Mie Most sig også af dem, mens deres mor var på arbejde. Mie Most var et menneske, som var der, når andre havde brug for hende. Også økonomisk havde hun hjulpet familien i huset, da hendes svoger Hans Peters økonomi lå i ruiner efter uheld med skibsfarten. Det er Mie Most, der ses ved halvdøren til huset.

Familien


Livet i Fanø Museum i 2019

Her kan du læse bestyrelsens årsberetning for 2019.

Årsberetning for 2019