Fanø Museum – et skipperhjem på Fanø

Velkommen til Fanø Museum

Fanø Museum
er en oplevelse for enhver, der vil fornemme en vigtig del af den historie, der har skabt kulturen på Fanø. Her er det ikke søfarten i sig selv, der er i fokus, men livet i et hjem, hvor mand og sønner ofte var på langfart på verdenshavene. Fanø Museum, et fanøhus fra sidst i 1600-tallet, viser et typisk hjem, sådan som det blev indrettet af en almindelig, men beskeden skipperfamilie i årene 1885 til 1920.

Vi byder dig velkommen til en fin oplevelse

Et trygt besøg

Som led i forebyggelsen af covid-19-spredning har vi indrettet os, så vi kan tage imod vores besøgende i trygge rammer. Derfor kan der kun være 10 besøgende i museet ad gangen, og vi opfordrer alle til at vise hensyn til de andre besøgende og iagttage de efterhånden velkendte forholdsregler med afstand, håndhygiejne osv.

Besøg museet


Hvad sømanden bragte med hjem

I en tid, hvor afstandene i verden var store, kunne det være spændende at vise dem derhjemme eksotiske ting fra det fjerne. Herover ses kranier af en krokodille og en skildpadde.

En kaptajn fra Sønderho, Hans Jensen Thomsen (1859-1945), var inkarneret samler. “På sine mange rejser kloden rundt samlede kaptajn Thomsen en mængde sjældenheder med sig hjem fra de fjerne lande. Besøgte man ham i hans hjem, fremviste han med stolthed sin enestående samling, af hvilken hver ting havde sin særlige historie”, kunne man læse i en nekrolog over ham i Fanø Ugeblad den 10. februar 1945.

Det er netop Hans Jensen Thomsens samling, der udgør grundstammen i Fanø Museums udstilling af ting, som sømændene bragte med sig hjem.

Udstillinger


Nu har huset fået sin pumpe

I haven til Fanø Museum er der nu opstillet en tro kopi af den vandpost, der stod der, da den sidste familie boede i huset. Det gamle hus fra 1600-tallet har sikkert tidligere haft både vippebrønd og vindelbrønd, men vandpumpen var et stort fremskridt. Ved den skulle der hentes vand til både husholdning og landbrug.
Det er Børge Thomsen (tv) og Carl Martin Christensen, der har leveret det fornemme håndværk, og pumpen er ikke bare en attrap – det er en gedigen pumpe, der kan pumpe vand op fra den gamle brønd. Det kan dog ikke anbefales at drikke af det!


Moster trådte til

Da Ane Kathrine, der boede i huset, som nu er museum, blev svagelig efter en barnefødsel, trådte hendes søster Anne Marie til. Anne Marie havde nok drømt om at komme ud i verden og selv stifte familie, men nu lagde hun alt andet til side for at hjælpe sin søster og hendes familie. Mie Most, som hun blev kaldt, flyttede ind og hjalp med arbejdet på de små jordlodder og med dyrene. Og det siger noget om mentaliteten, at da en anden slægtning var blevet alene med sine fem børn, tog Mie Most sig også af dem, mens deres mor var på arbejde. Mie Most var et menneske, som var der, når andre havde brug for hende. Også økonomisk havde hun hjulpet familien i huset, da hendes svoger Hans Peters økonomi lå i ruiner efter uheld med skibsfarten. Det er Mie Most, der ses ved halvdøren til huset.

Familien


Vi har brug for dig som støttemedlem

Her under corona-pandemien har det været svært at holde kontakt med museets støtter. Det har betydet en nedgang i indtægterne. Derfor appellerer vi til alle, som interesserer sig for Fanø Museum og dets formidling af fanøhistorie, til at blive en del af museets støttekreds.

Støttekredsen består af en gruppe mennesker, som med et årligt bidrag er med til at sikre museets økonomi og virke. Det årlige støttebidrag er 150 kr. Som støttemedlem har du gratis adgang til museet, og du må tage en gæst med uden betaling.

 Se hvordan du bliver støttemedlem her: Støttekreds


Da Fanø blev et internationalt badested

Planer om gøre Fanø til et internationalt badested begyndte at dukke op i 1880’erne. Ideen blev fremført af Danmarks Turistforening og lokale aktører, og i december 1889 indbød man til at tegne aktier i aktieselskabet A/S Fanø Nordsøbad, men det var yderst beskedent, hvad der kom ud af det. Først da finanskredse i Hamborg kom ind i billedet, skete der noget. I 1892 stod det fornemme Kurhotellet klar ved Fanø Bad, og derefter etablerede andre grupper og selskaber en række hoteller, pensionater og logihuse. Desuden blev der bygget velhavervillaer i klitterne omkring hotellerne.

Stranden ved Fanø Bad var forbeholdt dem, som havde betalt “kurtakst”. Der skulle bades fra badevogn, hvor af- og påklædning skulle foregå. Fandt man omklædningstøj i klitterne, blev det fjernet!

Badevogn