Fanø Museum – et skipperhjem på Fanø

Velkommen til Fanø Museum

Fanø Museum
er en oplevelse for enhver, der vil fornemme en vigtig del af den historie, der har skabt kulturen på Fanø. Her er det ikke søfarten i sig selv, der er i fokus, men livet i et hjem, hvor mand og sønner ofte var på langfart på verdenshavene. Fanø Museum, et fanøhus fra sidst i 1600-tallet, viser et typisk hjem, sådan som det blev indrettet af en almindelig, men beskeden skipperfamilie i årene 1885 til 1920.

Vi byder dig velkommen til en fin oplevelse

Museets åbningstider

Museet er lukket.
Vi afventer myndighedernes udmeldinger

Besøg museet


Et hus fra 1600-tallet

Huset, der nu er museum, er opført engang i slutningen af 1600-tallet. Bygningen er repræsentativ for Fanøs byggetradition med boligen mod øst – i læ for vestenvinden – og stald, lo og lade mod vest. 

Det oprindelige hus var énlænget, senere er en længe føjet til huset mod syd. Huset er delt i midten af en tværgang, der går fra yderdøren på nordsiden af huset til en dør ud til haven på sydsiden. Øst for gangen ligger beboelsen og mod vest landbrugsdelen.
Loftshøjden i boligen er bemærkelsesværdig; er man højere end 170 cm skal man tage sig i agt for ikke at støde hovedet mod bjælkerne. At der ikke er højere til loftet skyldes, at gennemsnitshøjden på danskere i perioden fra middelalderen og indtil midten af 1800-tallet var 166 cm for mænd og 157 cm for kvinder.

Huset


Se godt på billederne!

Fanø Museums bygning er stort set et uforstyrret eksempel på et fanøhus fra det 17. århundrede. Nogle besynderlige forandringer på det ellers eksemplariske hus blev mærkeligt nok lavet af dem, der gjorde det til museum.
Se godt på billederne herunder.

På billederne herover ser man, at der på det første billede med hvid maling er påmalet sålbænke under vinduerne. Det er staffage, der kom på, da huset blev museum!

På billederne herover ser man på det første billede, at der til venstre for havedøren er kommet et stort stuevindue i stedet for de to små staldvinduer. Det skete, da man til museet ville lave en udstillingsstue i stalden og i en del af tværgangen. Tværgangen er blevet gendannet ved en restaurering i 2018, men der befinder sig stadig rester af en stue inde i stalden!
Ideerne bag museumsdrift har ikke altid været lige pietetsfulde.

Huset


Sømandens samling

Kranier af en krokodille og en skildpadde.

I en tid, hvor afstandene i verden var store, kunne det være spændende at vise dem derhjemme eksotiske ting fra det fjerne.

En kaptajn fra Sønderho, Hans Jensen Thomsen (1859-1945), var inkarneret samler. Det er hans samling, der udgør grundstammen i Fanø Museums udstilling af ting, som sømændene bragte med sig hjem.

Udstillinger


Nu har huset fået sin pumpe

I haven til Fanø Museum er der nu opstillet en kopi af den vandpost, der stod der, da den sidste familie boede i huset.

Det gamle hus fra 1600-tallet har sikkert tidligere haft en brønd med vippestang og spand over, men vandpumpen var et stort fremskridt. Ved brønden skulle der jo hentes vand til både husholdning og landbrug.
Det er Børge Thomsen (tv) og Carl Martin Christensen, der har leveret det fornemme håndværk. Det er en gedigen pumpe, der er særdeles effektiv til at pumpe vand op fra den gamle brønd. Det kan dog ikke anbefales at drikke af det!


En frelsende engel

Da Ane Kathrine, kvinden i det hus, som nu er museum, blev svagelig efter en barnefødsel, trådte hendes søster Anne Marie til.

Anne Marie havde nok drømt om at komme ud i verden og selv stifte familie, men nu lagde hun alt andet til side for at hjælpe sin søster og hendes familie. Mie Most, som hun blev kaldt, flyttede ind og hjalp med arbejdet på de små jordlodder og med dyrene. Da hendes svoger Hans Peters økonomi lå i ruiner efter uheld med skibsfarten, hjalp hun også familien økonomisk, så den kunne blive i huset.

Familien


Årsberetning for 2020

Bestyrelsens beretning om museets drift i det særprægede 2020 kan du læse her:

Årsberetning


Vi har brug for dig som støttemedlem

Her under corona-pandemien har det været svært at holde kontakt med museets støtter. Det har betydet en nedgang i indtægterne. Derfor appellerer vi til alle, som interesserer sig for Fanø Museum og dets formidling af fanøhistorie, til at blive en del af museets støttekreds.

Det årlige støttebidrag er 150 kr. Som støttemedlem har du gratis adgang til museet, og du må tage en gæst med uden betaling.

 Se hvordan du bliver støttemedlem her: Støttekreds


Da Fanø blev et internationalt kursted

I 1892 realiserede man planerne om at gøre Fanø til et internationalt kursted. Det blev indrettet efter tysk forbillede med et fast regelsæt for badelivet, bl.a. med krav om badning fra badevogne.

Stranden ved Fanø Bad var forbeholdt dem, som havde betalt “kurtakst”. Der skulle bades fra badevogn, hvor af- og påklædning skulle foregå. Fandt man omklædningstøj i klitterne, blev det fjernet, og man kunne hente det på kurkontoret!

For Fanøs borgere har turisternes udfoldelser på stranden nok virket som en fremmed verden. De fleste lokale levede et nøjsomt og arbejdsomt liv, mens det klientel, der kom til Fanøs kursted var mennesker, der var vant til luksus og rigdom.

Badevogn