Om os

Fanø Museum

Fanø Museum er en selvejende institution, som drives af frivillige og kustoder, der aflønnes.

Midlerne til driften kommer fra entréindtægter, et årligt tilskud fra Fanø Kommune og bidrag fra støttemedlemmer. Ud over lønudgifter anvendes driftsmidlerne til løbende vedligeholdelse.

Fanø Museum samarbejder med Sydvestjyske Museer.

En gennemgribende renovering i 2017/18 blev udført med faglig bistand fra Sydvestjyske Museer ved Jørgen Overbys Tegnestue, Gram. Ombygning og renovering blev mulig med midler fra Inger og Jørgen Nygaards Fond, Lauritzenfonden, SE’s vækstpulje samt Slots- og Kulturstyrelsen.

I forbindelse med renoveringen blev konceptet for museumsindretningen præciseret, således at det gamle fanøhus fra sidst i 1600-tallet, skulle vise et typisk hjem, sådan som det blev indrettet af en almindelig, men beskeden skipperfamilie i årene 1885 til 1920.

Bestyrelse | Vedtægter | Støttekreds | Politik for persondata | Samarbejdspartnere