Familien

Forlovelse 1881

Bryllup 1885

Familien 1904.

Familien i 1920’erne

Husets sidste beboere

Hans Peter og Ane Kathrine og deres familie

Hans Peters historie passer på mange sømænd fra Fanø. Til søs som 15-årig, mange års hårdt slid på søen, en hårdtarbejdende kone, der stod for hjemmet med tilhørende landbrug, og en familie, hvor søen viste sin barske alvor. Som aktiv sømand i årene 1874-1917 oplevede Hans Peter, at tiderne skiftede og århundreders sejlskibstraditioner måtte vige for maskinkraft. Dette betød en brat nedgang for Fanøs flåde.

Hans Peter gifter sig med Ane Kathrine

Efter at Hans Peter i 1882 tog styrmandseksamen på Fanø Navigationsskole, sejlede han nogle år som styrmand, inden han som 26-årig vendte hjem til Fanø. I 1885 blev han gift med Ane Kathrine Mortensen. De fik 5 børn; Morten, Andreas, Andreas, Anna og Christian. Andreas, den anden søn, døde som étårig, og derfor fik tredje søn samme navn.

I 1891 etablerede Hans Peter sig som skipper. Tretten år senere måtte han sælge sit skib på grund af gæld, og han blev herefter styrmand. Kun fordi hans svigerinde Anne Marie Mortensen, kaldt Mie Most, hjalp, kunne familien blive i huset. Under Første Verdenskrig sejlede Hans Peter konvojsejlads, inden han trak sig tilbage. Efter krigen drev han sammen med sin hustru og hendes søster, Anne Marie, landbruget, der hørte til huset. Hans Peter blev enkemand i 1930 og døde selv fem år efter. Mie Most kom på alderdomshjemmet i Nordby, da det blev oprettet.

Sømandskonen

Omkring 1870- 80 blev skibene større og sejlede til fjernere destinationer. Herefter var søfolkene væk i flere år ad gangen, og man kunne ikke længere regne med dem som arbejdskraft derhjemme. Det betød flere opgaver og mere ansvar til kvinderne.

Sømandskonen måtte således i det store og hele klare det hjemlige selv. Udover opdragelsen af børnene havde hun ansvar for husholdningen og et mindre landbrug. Efter en fødsel var Ane Kathrine blevet noget besværet og skrøbelig, hvorefter hendes søster Mie Most flyttede ind og tog sig af landbruget, mens Ane Kathrine selv tog sig af det huslige.

På familiebilledet fra 1920’erne sidder Ane Kathrine og Hans Peter i midten af flokken og til venstre for Ane Kathrine sidder Mie Most, begge i fanødragt. De øvrige på billedet er de tre overlevende børn, Andreas, Christian og Anna, med deres ægtefæller og børn.

Morten

Som så mange andre drenge på Fanø gik Hans Peter og Anne Kathrines ældste søn Morten i sin fars fodspor og blev sømand som 14-årig. Morten tog sin styrmandseksamen på Fanø, arbejdede sig op som førstestyrmand og var nylig blevet forlovet, da han på en rejse fra Wales til Italien ombord på damperen Volmer den 26. december 1912 kom under en voldsom storm, hvori skibet forliste. Morten omkom, 27 år gammel.

På familiebilledet fra 1904 er Morten den unge mand i midten bagest.


Mie Most ses her ved halvdøren til huset.

En frelsende engel

Da Ane Kathrine, husmoderen, blev alvorligt mærket af en barnefødsel, trådte hendes søster Anne Marie til.

Anne Marie Mortensen (1856 – 1940) havde nok drømt om at komme ud i verden og selv stifte familie, men da søsterens familie havde brug for hende, lagde hun alt andet til side for at hjælpe. Mie Most, som hun blev kaldt, flyttede ind i hjemmet og hjalp med det tunge arbejde med dyrene og på de små jordlodder. Og da en anden slægtning var blevet alene med fem børn, tog Mie Most sig også af dem, når deres mor var på arbejde. Da hendes svoger Hans Peters økonomi lå i ruiner efter uheld med skibsfarten, hjalp hun også familien økonomisk, så den kunne blive i huset.

Huset | Boligen | Stald og lade | Have og klitagre