Årsberetning for 2023

Bestyrelsens årsberetning for 2023

For Fanø Museum har 2023 været et stabilt år med et besøgstal lidt under de store ”coronaår”, ca. 3700 gæster. Vi har haft rigtig mange familier med børn. Derudover har vi haft mange skolebesøg såvel lejrskoler som klasser på endagsture. Vores egne børnehave- og skolebørn kommer, når et museumsbesøg passer i årsplanen, og ofte kommer de sammen med Marco Brodde.

Vi har en del grupper, som beder om at komme udenfor almindelig åbningstid, og det er meget velkomment, da en gruppe fylder meget i de små rum sammen med de øvrige besøgende; og vores dygtige kustoder vil gerne give alle gæster en god oplevelse. Deres venlige modtagelse og engagerede fortællinger om museet bliver rost til skyerne. Igen i år har der været familier, der vælger at besøge museet i forbindelse med familiesammenkomst på Fanø. Det giver ofte nogle gode tilføjelser til museets historie. På statistikken kan vi med glæde se, at der i år er rigtig mange af vores medlemmer, der har benyttet sig af, at de har fri adgang sammen med en gæst.
Mange af øens overnatningssteder tager imod vores lille pjece til deres gæster, og det er vi taknemmelige for. I 2023 valgte vi at holde lukket mellem påske og st. Bededag/Kristi Himmelfartsdag. Det er vores erfaring, at der kommer meget få gæster. Det er dyrt at varme museet op og koldt for kustoderne at sidde der. Men vi åbner naturligvis gerne, hvis en gruppe besøgende ønsker det.

Som tak for at vores kustoder sørger for at gæsterne får en rigtig god oplevelse, har vi hvert år en fælles udflugt med kustoder og bestyrelse til et ”kulturelt sted” og lidt godt at spise.

Årets store oplevelse ”Kina til Fanø” var vi en del af. Hele sæsonen havde vi en udstilling med fine kineserier, som søfolk har bragt med hjem. Tingene var venligt udlånt af Richard Brinch Hansen, hvis familie havde tømmerhandel på Fanø og fra Birgitte Vind, Fanø. Museet har selv et meget fint laksyskrin med synåle og andre finurligheder af elfenben. Takket være Lise og Anker Pedersen, Fanø kunne vi dække op til et fint kinesisk te-selskab. Testellet er bragt hjem af Ankers bedstefar. Lise og Anker har meget generøst foræret testellet til Fanø Museum; det er vi meget taknemmelige for, og det vil få plads i vores fine nye montre, som vi fik lavet til udstillingen, takket være en gavmild donation fra Inger og Jørgen Nygaard-Larsens Fond.

I begyndelsen af september kunne vi fejre, at vi endelig – efter mange trængsler – fik vores bog ”Fanøkvinden, ideal, myte og virkelighed” på gaden. Det blev på festlig vis markeret i Museumshaven. Det er blevet en rigtig fin bog, som er blevet taget godt imod. På nuværende tidspunkt har vi solgt ca. 700 bøger med stor hjælp fra Fanø Boghandel, Strikkefestivalen og museerne både her på Fanø og i resten af landet. Bogen er blevet til i et tæt samarbejde med Museumsinspektør Mette Slyngborg og overinspektør Lulu Anne Hansen, Sydvestjyske Museer. Vores associeringsaftale med sydvestjyske museer har været en uvurderlig hjælp for os. Fanø Kommunes aftale med Sydvestjyske Museer har betydet, at vi sammen med de øvrige museer på Fanø har kunnet afholde et kursus om registrering af vores genstande, så vi kan følge de samme regler som de statsanerkendte museer.

Fanø Museum deltager gerne i de arrangementer, som øens erhvervsdrivende arrangeres. Så igen i år har vi haft strikkecafe i museet under Strikkefestivalen. Ved handelsstandsforeningens markering af første weekend i advent har vi, som vi plejer, huset julemanden, og en flok spændte børn har fået fortalt nissehistorier inde i museet. Den anden adventsweekend var vi inviteret til at have en stand i Fanø Kunstmuseum og på loppemarkedet i Rindby, hvor vi solgte vores bog.

I efteråret og hen over vinteren har vi en del nødvendig vedligeholdelse på den gamle bygning. Men vores økonomi ser fornuftig ud blandt andet takket være bogsalget, men også tilskuddet fra kommunen og kontingentet fra medlemmerne er af stor betydning.

Med udgangen af 2023 vil vi fra Fanø Museum takke Fanø Kommune, lokale virksomheder og de fonde, der har støttet os, og ikke mindst vores medlemsskare. Vi vil også gerne takke for et godt og frugtbart samarbejde med Fanøs øvrige museer og det inspirerende samarbejde med Sydvestjyske Museer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Året 2023 er præget af udgivelsen af bogen Fanøkvinden – ideal myte og virkelighed.

Usædvanlige forhold
Det er ikke usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Om os | Bestyrelse | Støttekreds | Politik for persondata Samarbejdspartnere