Årsberetning for 2020

Bygningens murværk blev i 2020 behandlet med mørkerødt kalkvand og fik opstreget fugerne, og bræddegavlene har nu fået den obligate grønne farve.

I haven blev der opstillet en kopi af den vandpost, der stod der, da den sidste familie boede i huset.

Bestyrelsens årsberetning for 2020

Fanø Museum har som så mange andre oplevet et år, der blev præget af corona-pandemien. De statslige restriktioner betød, at vi først kunne åbne i slutningen af juni og med færre gæster ad gangen end sædvanligt.

Vi havde ”ensretning” i gennem museet således, at alle gæster startede i beboelsen, de gik derefter til udstillingen og forlod museet gennem haven. På den måde kunne vi beskytte både vore gæster og kustoderne. Kustoderne klarede på fornem vis at få antallet af gæster begrænset til det tilladte.

Efter renoveringen af det indre af museet i 2017 / 18, har vi nu også fået afsluttet istandsættelse af det ydre.

Træværket er blevet malet, og gavlene er ført tilbage til den oprindelige grønne farve. Murværket har fået en meget tiltrængt istandsættelse. Afslutningen med kalkvand og opstregning af fugerne er sket efter Slots- og Kulturstyrelsens anvisninger.

Haven arbejder vi løbende med at få til at ligne en oprindelig kålgård; og fordi vi har haft udgang gennem haven, har mange gæster slået sig ned i haven for en stund.

Børge Thomsens og Carl Martin Christensens meget fine kopi af den oprindelige pumpe blev sat op i slutningen af sommeren. For børn på besøg er den et spændende element sammen med slibestenen – især når de får lov at slibe kustodens lommekniv.

Museumspladsen har været på både vores og Fanø Kommunes ønskeseddel i flere år. Vi håber det lykkes i år. Det vil blive et dejligt åndehul i bybilledet.

Som medlem af Nationalpark Vadehavet så vi frem til at være en del af fejringen af Nationalparkens 10-års jubilæum. En del af fejringen foregik ved museet med nationalparkens udstillingstrailer og spillemænd på pladsen. Men som alt andet blev det i en meget nedtonet udgave. Museet havde dog mange gæster; gæster som ikke ellers ville være kommet på museet.

Vi har i årets løb gjort forberedelser til ”Kina til Fanø”; men af gode grunde er det hele udsat til 2022. Det er ærgerligt. Det kan blive et meget spændende arrangement. Der er kommet tilbud om lån af nogle meget fine effekter, som er hjembragt i slutningen af 1800-tallet, og vi håber, at tilbuddet står ved magt også i 2022.

Til trods for begrænsninger i åbningstider og antal besøgende har det været et meget tilfredsstillende år med 3850 besøgende; men vi manglede busselskaber og skoleklasser og så selvfølgelig dronningen.

Mange medlemmer har heldigvis fornyet deres medlemskab og nye er kommet til, det er vigtigt for os at have opbakning, og når medlemmerne tager en gratis gæst med, får vi udbredt kendskabet til vores museum

Vi håber også at vores nye og meget indbydende og oplysende hjemmeside: www. fanoemuseum.dk er med til at sætte Fanø Museum på turistkortet.

Uden støtte fra Fanø Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, museets medlemmer og virksomheder på Fanø samt vores samarbejde med Sydvestjyske Museer ville det ikke være muligt at drive Fanø Museum på det niveau vi gør. Vores kustoder yder en uvurderlig indsats, og der kommer meget ros fra gæsterne.

Med håbet om et snarligt gensyn skal der lyde en stor tak til alle, som i årets løb har støttet Fanø Museum.

På bestyrelsens vegne

Else-Marie Gejl Christensen

Om os | Bestyrelse | Støttekreds | Politik for persondata Samarbejdspartnere