Årsberetning for 2022

Bestyrelsens årsberetning for 2022

For Fanø Museum har 2022 været et roligt år. Vi er kommet på den anden side af restriktioner og nedlukninger, og antallet af besøgende har været næsten uændret: 4065 i alt.

Der har været lidt færre betalende voksne, men til gengæld har vi haft rigtig mange skolebesøg. Haven er populær og også en ventil. 24  9.-klasseelever fylder meget i de små rum, så en stor tak til kustoderne for at håndtere udfordringerne på eksemplarisk vis. I samarbejde med Skibsfarts- og Dragtsamlingen har vi ofte delt klasserne, så der kun er en halv klasse ad gangen på hvert museum. Nogle skoler har tilrettelagt deres museumsbesøg i Nordby, så de har kunnet spise deres madpakker i haven.

I forsommeren har de ældste klasser på Fanø Skole været på tegnekursus i museet sammen Marco Brodde. Det kom der flotte resultater ud af. Og i efteråret har børnehavebørnene på Fanø sammen med Marco lært om livet i gamle dage – og det er jo forunderligt, at man kan leve uden køleskab og opvaskemaskine.

Vores kaffe og fanøkringle i ”Æ Bindstow” til Strikkefestivalen var som altid fuldtegnet, og der var gang i strikkepindene og snakketøjet om masker og kvindeliv.

Turistdestination Vadehavskystens arrangement ”Lys i Mørket” havde vi også budt ind på; men der blev vi udkonkurreret af Skovlegepladsens fantastiske arrangement. Det har dog givet inspiration til måske at forsøge noget lignende på et bedre tidspunkt.

Igen i år lagde vi hus til julemandens sidste sommersøvn, indtil en flok glade børn fik ham vækket 1. søndag i advent. Efterfølgende var en lille flok meget lydhøre børn inde i den fine stue for at høre nissehistorier – et par af dem med rigtig gode ører kunne tydeligt høre nisserne pusle oppe på loftet.

Vi har lige som tidligere år haft familiegrupper og erhvervsgrupper, der har bedt om at kunne besøge museet udenfor den almindelige åbningstid, bl.a. en gruppe fra Legohouse; det er rart, at vi kommer på landkortet.

Vores traditionelle tur med kustoderne, når vi lukker for sæsonen, gik i år til Bramming Museum, hvor vi oplevede, hvordan man også kan udstille 1000 ting. Som vi plejer, sluttede vi af med lidt godt at spise. Vi har en gruppe fantastiske kustoder, som får megen ros fra de besøgende, og det vil vi gerne sige dem tak for.

I november tog vi sammen med Fanøs øvrige museer hul på et kursus for bestyrelsesmedlemmer, som Sydvestjyske Museer afholder for os.

 Fra Fanø Museum fortsætter vi her i vinter med at lære, hvordan vi registrerer vores genstande korrekt.

Vores medlemsskare er steget i år til 80 medlemmer. Vi er meget taknemmelige for den støtte, medlemmer giver, når de tager deres gæster med på museet. Størsteparten af vores medlemmer er fanøborgere og det giver os en solid forankring i lokalsamfundet.

I forbindelse med vores årlige ansøgning om tilskud fra Fanø Kommune har vi haft en del forhandlinger med kommunen om tilskuddets art og størrelse. Forhandlingerne er landet godt, med en præcisering af kommunens forventninger til museet, og med det meget positive resultat for os, at bevillingen er toårig. Det giver museet en meget bedre mulighed for at kunne planlægge sæsonen

Med udgangen af 2022 vil vi gerne fra Fanø Museum takke Fanø Kommune, lokale virksomheder og de fonde, der støtter os. Samtidig vil vi også gerne takke Sydvestjyske Museer for samarbejdet, som giver os det nødvendige faglige løft.

Med håb om gensyn i 2023 siger vi tak til alle dem, der har besøgt og støttet op om Fanø Museum i 2022.

På bestyrelsens vegne

Else-Marie Gejl Christensen, formand

Om os | Bestyrelse | Støttekreds | Politik for persondata Samarbejdspartnere