Årsberetning for 2019

Fanø Museums bestyrelse: Årsberetning for 2019

Efter en gennemgribende renovering i 2017/2018 kunne museet den 14. april 2019 slå dørene op for en ny sæson med topmotiverede og engagerede kustoder, der fortalte om stedets historie og om vilkårene på Fanø i perioden 1885 til 1915. Ved afslutningen på sæsonen den 20. oktober kunne besøgstallet gøres op til 3.839 besøgende. Blandt de mange gæster har der været en del børn og skoleklasser, hvilket bestyrelsen ser tilbage på med stor tilfredshed, da netop formidlingsopgaven til børn og unge har høj prioritet.

Museet valgte i år at holde åbent i forbindelse med afviklingen af Late Night for at understøtte aktiviteten, og museet har gennem året haft besøg af flere grupper, der havde hørt om museet og ønskede en guidet rundvisning – også uden for den officielle åbningstid – hvilket forudsætter stor fleksibilitet og velvillighed hos kustoderne. Tak for det.

Det er ikke kun de mange besøgende, der har udvist interesse for museet. Det samme gør sig gældende for de mange medlemmer af Fanø Museum, der i årets løb har fornyet deres medlemskab ved indbetaling af 150 kr. Udover den økonomiske støtte bidrager medlemmerne med ros og konstruktive forslag, der medvirker til at sikre den udvikling, der gør museet levende og spændende. Som støttemedlem har man gratis adgang, og man må tage en gæst med uden betaling.

Fanø Museum underskrev den 22. maj en samarbejdsaftale med Sydvestjyske Museer, der gennem et intensiveret samarbejde åbner op for fordele for begge parter. Fanø Museum får adgang til det store museums faglige ressourcer og kompetencer, og Sydvestjyske Museer får styrket sin profil inden for Vadehavets kulturhistorie.  Begivenheden blev markeret med en reception på Fanø Museum med deltagelse af en række politikere, bl.a. Fanøs borgmester Sofie Valbjørn.

Strikkefestivalen gjorde også sit indtog i Fanø Museum, hvor der blev strikket på livet løs i den gamle, fine stue, mens deltagerne blev beriget med beretninger om kvindelivet på Fanø. Der var stor interesse for dette arrangement, og listen over interesserede gæster var overtegnet. Det er en begivenhed, der vil blive gentaget ved strikkefestivalen i 2020.

Et andet nyt projekt i 2019 var genskabelsen af museumshaven. højbedene blev fjernet og der blev anlagt pigstedsbelægning samt plantet bukketorn og sommerfuglebuske, ligesom ”kålgården” er forsøgt genskabt med grønkål, rosenkål og forskellige krydderurter, der historisk har haft en central plads i husholdningen. Som en del af museumshaven er der etableret en brønd, og arbejdet med montering af en pumpe er igangsat. Museumshaven udgjorde således en flot ramme for den årlige afholdelse af høstmarkedet med et imponerende besøgstal og en donation af overskuddet til museet.

Træværket på gavle og døre påvirkes af vejrliget på Fanø, og i årets slutning blev der igangsat et større malerarbejde. I løbet af foråret bliver også murværket sat i stand.

Med placeringen midt i Nationalpark Vadehavet, og som en del af UNESCOs naturarv, fandt bestyrelsen det naturligt, at museet blev nationalparkspartner. Bestyrelsen har som konsekvens deltaget i en række arrangementer, der berettiger museet til at være aktiv partner og på den måde være med til at formidle viden om de mange kulturelle og naturmæssige værdier i vort skønne område. Vi ser frem til at Nationalpark Vadehavet i 2020 kan fejre sit 10års jubilæum.

Det var med stolthed, at museets formand Else-Marie Christensen den 28. september kunne modtage Fanø Kommunes initiativpris på 10.000 kr. Formålet med prisen er at påskønne og belønne initiativtagere, der viser engagement i lokalsamfundet, og beløbet vil på samme måde indgå som et påskønnet bidrag til museets formidlingsopgave.  

Med udgangen af 2019 sælges der ikke længere fællesbilletter fra de enkelte museer på Fanø. Fællesbilletter kan i stedet erhverves på Fanø Turistkontor og fra Lorenzens Butik i Sønderho. Det er en løsning, der giver turisterne på Fanø en forbedret mulighed for at besøge øens fine museer, og en løsning som Fanø Museum bakker op omkring.

I årets sidste måned kunne Fanø Museum traditionen tro byde velkommen til julemanden og en masse glade børn. Det er et koncept, som Fanø Museum vil arbejde videre med i bestræbelserne på at udvide børnenes viden om ”julen i gamle dage” og julens traditioner på Fanø.

I forhold til 2020 arbejder bestyrelsen med flere projekter. Et af disse projekter er en renovering af museumspladsen, hvor pigstedsbelægning foran museet – i sammenhæng med en kommunal forskønnelse af hele museumspladsen – vil skabe en unik og autentisk ramme for museet og på samme tid medvirke til en sammenhængende helhed.

Et andet projekt er færdiggørelsen af bemalingen af træværket på museet i kombination med en opstregning af murværket i bedste Fanøstil. Sammen med renoveringen af museumspladsen vil det give et løft i bybilledet til glæde for såvel turister som fastboende på Fanø.

Derudover er der allerede i 2019 påbegyndt en opgradering af museets hjemmeside, sat fokus på en markedsføringsindsats, ligesom der overvejes en bogudgivelse om Fanø Museum.

Det høje aktivitetsniveau i formidlingsopgaven – og den løbende opgradering af museet – ville ikke være muligt uden hjælp – både fagligt, ressourcemæssigt og økonomisk – fra støttemedlemmer, kustoder, fonde, Fanø Kommune, Sydvestjyske Museer, Slots- og Kulturstyrelsen samt virksomheder på Fanø, der prioriterer Fanø Museum.

En stor tak til alle.

Bestyrelsen i Fanø Museum.