Stald og lade

Husets stald

Grundplan: Her var både stald og lade i det oprindeligt énlængede hus. Det var inddelt med båse og simple stolpekonstruktioner.

En større del af dette område blev ombygget til et udstillingsrum, da huset i 1941 blev museum.

Stald

Dyrehold

I den vestlige ende af huset er der stald. Med en eller to køer, et par får, flere høns og måske et par grise kunne man være næsten selvforsynende med mælk, kød, æg og uld.

Byens køer blev om morgenen samlet og af en hyrde drevet til græsning på byens fælled, Grønningen, og senere på dagen blev de ført hjem til malkning. Om vinteren var køerne i stalden.

Fårene græssede fra tidligt forår i klitterne; efter høst blev de flyttet til engen, og når den første sne faldt, kom også de hjem i stalden.

Grønningen
Niels Peter Mols (1859-1921):
Ørkenvandringen. Hyrden på Grønningen

Grundplan: I midten af 1800-tallet blev denne længe mod syd bygget til huset. Den rummede lade og lo, men blev også brugt til fåresti.

Lade og lo

I laden blev mark- og haveafgrøder og de forskellige redskaber til agerbrug opbevaret. Om vinteren er laden også blevet brugt som fåresti.

Lo er betegnelsen for det sted i laden, hvor kornet blev tærsket med plejl. Kornet blev opbevaret på husets loft i en kornkasse. Også høet kom på loftet.

Tærskning med plejl

Laden bruges nu til udstilling.

Huset | Boligen | Have og marker | Familien