Have og marker

Have

Selvforsyning var afgørende i husholdningen. Således også hvad angår afgrøder fra jorden.

Syd for huset ligger haven, hvor der dyrkedes forskellige vigtige grøntsager som kartofler, kål, ærter og bønner.

Uden for byen havde man nogle små marker til de mere pladskrævende afgrøder.

Seks jordlodder hørte til huset i byen. De blev brugt til formål, der passede til jordbundens muligheder.

Marker

Til huset hørte seks små marker eller klitagre, der lå forskellige steder nordvest for byen.

Da jorden på øen er af meget forskellig kvalitet, måtte den fordeles rimeligt mellem de forskellige lodsejere; de fik derfor flere små jordlodder af forskellig bonitet. Bedst var det frugtbare marskland mod øst, der da også stadig er opdelt i talrige smalle strimler (af dem var der ikke nogen, der hørte til huset). Næstbedst var lavninger mellem klitterne. De blev gødet med med tang, skaller, fiskeaffald og kogødning, så de på den måde kunne give en rimelig høst af rug, byg og kartofler. Dårligst var klitheden, der lå hen som alminding, hvor enhver husejer havde ret til at sende sine får.

Huset | Boligen | Stald og lade | Familien