Kvindens og børnenes dagligdag


Udstilling i “den uægte stue” *

Skibsfarten havde ændret sig i den sidste del af 1800-tallet, så manden i huset kunne være væk på alle tider af året og ikke længere være hjemme og tage del i de tunge, arbejdskrævende opgaver. Derfor var det kvinderne, der skulle få alt derhjemme til at fungere. Kvinderne og de større børn passede køer, gav dem hø eller fik dem på græs, mugede ud og malkede. Fårene skulle flyttes og klippes. Haven og markerne skulle passes. Det var kvinderne, som samlede gødning og spredte den på den magre sandjord; de gravede markerne igennem med spade, satte kartofler og såede korn. I vækstsæsonen skulle kartoflerne hyppes, luges og til sidst graves op. Og når kornet blev modent, skulle det høstes, ofte med segl. På stranden gravede kvinderne orm til fiskeriet.

Derhjemme var der så alt det huslige. Der skulle mad på bordet; slagtes, brygges, kærnes, bages og koges. Og der skulle laves tøj og tekstiler; kvinderne kartede og spandt, strikkede, vævede, syede og broderede. Desuden skulle der jo også gøres rent, og tøjet skulle vaskes og stryges. For slet ikke at tale om fødslerne og børnene. De små skulle passes, og de større opdrages. Der var nok at se til.

Børnene havde deres skole at passe, og de skulle hjælpe til, hvor de kunne. Men der var også tid til leg og eventyr. Fantasien blev sat på gled af livet på havnen og af søfolkenes fortællinger, og mange af drengene blev da også sømænd.

* I 1941, da huset blev museum, inddrog man en del af det gamle stald/lade-område vest for tværgangen til dette udstillingsrum. Desværre gav man det karakter af en stue, hvilket forvirrer indtrykket af det oprindelige hus, der var delt mellem en boligdel øst for tværgangen og en landbrugsdel vest for tværgangen. De oprindelige to små vinduer i staldrummet udskiftede man med et stuevindue, og en af det nyetablerede rums vægge lod man også beklæde med fliser. Men her har altså aldrig været nogen stue; her har været stald og lade med simple trækonstruktioner.

Grundplan: Udstillingsrum ved frangel

Fanøbørn i stiveste puds

Drenge på havnen

Lille fyr alene på havnen

Kornet skæres med segl

… sættes i skok

… og bæres hjem

Køerne samles

Fårene flyttes

Mie Most graver orm

Mie Most i køkkenet

Vask

Rengøring


Udstillinger: Sømandens samling  | Badevogn